GENERALFORSAMLING D. 23 februar 2015 KL. 18.30

Velkomst og sang

Spisning. Meget - meget velsmagende og vellykket middag.

Generalforsamling.

Torben Iversen blev valgt som dirigent. Knud Erik Bæk valgt som referent.

Årsberetning.

Else W. Bæk aflagde bestyrelsens beretning. Indsættes under referat.

Regnskab.

Bodil Thomsen aflagde regnskab. Indtægter kr. 50.988. Udgifter kr. 41.137. Overskud kr. 9.851. Kassebeholdning kr. 13.507.

Valg til bestyrelsen.

På valg er Bodil, Else og Kaja. Else og Kaja modtager genvalg. Bodil gør ikke. Else og Kaja blev genvalgt. Nyvalgt blev Tina Jensen.

Valgt som suppleant blev Jette. Genvalg af revisorerne Orla Poulsen og Frank Larsen.

Forslag til kommende aktiviteter.

Jan D. fortalte om arbejdet i forbindelse evt. at genåbne ”Havnecafeen”. Der har været afholdt en del møder, men det har været svært at få det konkretiseret. Bådlauget, Campingpladsen og Borgerforeningen støtte af ”De tre socialøkonomiske virksomheder”. Jammerbugt Kommune er også kontaktet og med i arbejdet. Der arbejdes med restaurant og cafe, med kulturhistoriske elementer fra lokalområdet. Der skal ansættes en ”forvalter”/tovholder på projektet. Jan efterspørger respons fra Borgerforenings medlemmer. Mange meldte positivt ind på ideen, uden at der kom konkrete forslag frem. Stor positiv opbakning.

Skovsgaardhallen har tilbudt Attrup Borgerforening en plads i hallens repræsentantskab. Interesserede skal melde sig til formanden.

Rundvisning på rensningsanlægget, tur i Fosdalen, tur til Glenholm vineri, gåtur rundt i området med sten guide.

 Evt.

Per takkede Bodil for stor indsats, i alt 6 år.

 Dirigenten takkede for god orden og afsluttede hermed generalforsamlingen.

 Afslutning og sang.

Bestyrelsen.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden