Referat af bestyrelsesmøde d. 24. april 2019 hos Else. 

 1. Godkendelse af dagsorden: Den blev godkendt.
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Der blev ændret i beløbet, som der var ansøgt om: Spar V 19.335 kr. og SE Vækst til 30.020 kr. 
 3. Evaluering af førstehjælpskursus og fællesspisning: Der var 10 deltagere til førstehjælp. og det er noget, som skal gentages med 2-3 års mellemrum. Fællesspisning på havnen havde 35 deltagere, og det var en god aften med god mad og fællessang.
 4. Årshjul: Kim havde gennemgang af årshjulet på computer, som er kommet på google Drev og google Docs.
 5. Arbejdsdag og tur til Øland på naturtur: Projekter på arbejdsdag: Male kummer, bord/bænkesæt, rengøring af faldsand, grillrist, fjerne græs i hækken og måske flis i hækken, nye blomster i kummen ved Dorthe og Jan, gennemgang af legeplads. Kim sørger for buskrydder. Else køber ind tager øl og the med, og Per tager skalcem, pensler og maling med. Gorm tager grundrens og spand med til rengøring af byskilte, og vi tager alle en kande kaffe med.
 6. Tour de Jammerbugt: Vi mødes kl. 16.30-17.00. Der skal skæres frugt og findes vand. Løbet starter kl. 18.00. Vi skal have parkering på grunden - evt. spørger Else Stephen om P på boldbanen. Brian spørger på Øland om flag, og ellers husk flag i private haver. Per sørger for musikanlæg og starter løbet fra en af de tre gamle traktorer.
 7. Skt. Hans: Der er bevilget 1.500 kr af landdistriktsmidlerne til underholdningen. Der er ikke styr på båltaleren, men Lisbeth Emmery spørges. Else sørger for at sætte annonce i avisen senest d. 13. juni, sådan at det er i avisen d.18. juni. Else tager kontakt til Attrup Havn ang. annonce og evt. spisning.
 8. Borgerforeningens fælled er udlejet til Arne Normann for 1.100 kr.
 9. Hjemsøgte midler er 19.335 kr fra Spar V og 30.020 kr. fra SE Vækstpulje. D. 6. maj er der foto med Spar V på Blushøj 7 kl. 14.00.
 10. Evt.: Der blev drøftet læsejl til badepigerne, men ikke fundet en god ide til løsningen, men det er ikke glemt.
 11. Næste bestyrelsesmøde er hos Kim d. 3. juni 2019 kl. 16.00. 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden