Bestyrelsesmøde mandag d. 11. 1. 2016. i A.B.

Mødet blev afholdt hos Per. Til stede var Per, Kaja, Jette og Karin. Else var forhindret.

Referatet blev godkendt.

Evaluering af arrangementer.  Julebanko var hyggeligt på havnen, men der var ikke så mange til stede. Det gav underskud på 700 kr. Det var et godt førstehjælpskursus med 16 deltagere. Julehygge var en succès med ca 20 deltagere. En del røg men hyggeligt med hjemmebag. 

Hjertestarter. Kaja køber et skilt hertil. Der er 8 personer på et udrykkerhold. Karin laver forespørgsel hos Tage Kærgård om et 4 timers førstehjælpskursus. Dato fastsættes efter generalforsamling.

Regnskab. Årets indtægter: 24 798 kr. Årets udgifter: 35 674 kr. Vi har 13 000 kr. til gode ved Landdistriktsmidler og ved Sparekassen Vendsyssels Fond. Der er 53 medlemmer i A.B.

Telte. Pris ved udlejning: 250 kr. pr telt. 2 - 3 telte 500 kr.  Nye kasser til telte er et punkt til generalforsamling.

Generalforsamling fredag d. 12. februar på Attrup Havn. På valg er Karin og Per. Karin modtager ikke genvalg. Torben vil gerne lave vildtsuppe. Øl og vand kan købes på havnen. Tilmelding senest d. 7. 2. til Per eller Karin.

 Opkrævning af kontingent. Vi tager den vej vi plejer i bestyrelsen. Sedler skal gerne ud til d. 22.januar.

Årshjul. Kaja fortalte om at dette nye tiltag i Skovsgård området. Her koordineres alle aktiviteter. Evt. skærm op med info i Skovsgård Brugs.

Bosætning. Per orienterede om tankerne bag denne arbejdsgruppe.

Evt. Sct. Hans taler er på plads. Evt. naturtur skal planlægges snart. Karin arbejder herpå.

Referent: Karin

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden