Referat af generalforsamling 2019

1. Velkomst.

Formanden Per Iversen bød alle velkommen. Torben Iversen blev valgt som dirigent. Knud Erik Bæk blev valgt som referent.

2. Årsberetning.

Godkendt. 

3. Regnskab.

Indtægter kr. 49.457. Udgifter kr. 49.920,55.

Overskud kr. 463,55.

4. Valg til bestyrelsen

- valgt til bestyrelsen blev Brian Jepsen, Else Winther Bæk og Gorm Graa.

- øvrige bestyrelsesmedlemmer er Per Iversen og Kim Christensen. 

- valg som suppleant blev Birte Stampe.

5. Genvalg af revisorer.

– Orla Poulsen og Hanne Odgaard Iversen.

6. Forslag fra generalsamlingen til nye arrangementer og projekter.

Henvendelsen fra borger med ide om at nytårs fyrværkeri. Hun foreslår en fælles affyring af fyrværkeri på Attrup Havner område. Bestyrelsen har drøftet forslaget/ideen og sendt borgeren svar.

7. Evt.

Formanden takkede dirigent Torben for god styring af generalforsamlingen. Takkede Torben Iversen for den mægtige gode Vildtragout.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden