11. marts 2019

 Bestyrelsesmøde hos Brian d. 11. marts 2019

Til stede: Else, Brian, Kim og Per. 


1. Godkendelse af dagsorden:
Den blev godkendt med et ekstra punkt på dagsordnen: Medlemssituationen.


2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:                                                              Godkendt 


3. Konstituering:
Formand Per Iversen, næstformand Brian Jepsen, kasserer Else Bæk, referent Kim Christensen, bestyrelsesmedlem Gorm Gustav Graae, suppleant Birte Stampe.

4. Forårets og forsommerens program:
14-03-2019 førstehjælpskursus på campingpladsen v. Tage Kjærsgaard. Kim bager en kage,      og Else sørger for, at der er købt øl og vand.
Torsdag d. 11-04-2019 fællesspisning på havnen
04-05-2019 Arbejdsdag - opstart kl. 9.30
07-05-2019 aftentur til Ølandskoven med Svend. Else tager kontakt til Svend, og Brian sørger for, at vi kan komme ind i skolen på Ølandhus til kaffe, hvis vejret ikke tillader at tage kaffen i naturen.
28-05-2019 Grillaften på campingpladsen - Kim tænder op.
06-06-2019 Tour De Jammerbugt, hvor vi skal bidrage med hjælp til vanddepot og en form for pynt/underholdning, og der er løbsstart i Attrup.
23-06-2019 Sankt Hans Aften på havnen. Forslag til båltaler: Birgit Mejlholm, Lisbeth Emmery (Gjøl), Morten Klessen og Per Halsboe.  Else ansøger midler til underholdning.
03-07-2019 Grillaften på campingpladsen - Brian tænder op.
18-07-2019 Grillaften på campingpladsen - Else tænder op.
02-08-2019 Sommerfest på campingpladsen.

5. Årshjul: 
Brian og Kim fremlagde et oplæg til et årshjul, hvori man kan skrive omk. aktiviteter. Per foreslog en digital løsning, som alle i bestyrelsen kundersøger sagen.

6. Ansøgningsmidler til borde og stole: 
Der er ansøgt om 17.035 kr. hos Spar V., og ved SE er der ansøgt om 28.000 kr. Brian og Kim står for opgaven.

7. Ansøgningsmidler til husleje og Sankt Hans:
Kim ansøger Jammerbugt Landdistriktsmidler om 5.000 kr. til lokaleleje, og Else ansøger om 1.500 kr. til underholdning til Sankt Hans.

8. Trailer:
Inden bestyrelsesmødet har Kim taget kontakt til Bejstrup Skilte for at gøre opmærksom på, at reklamen ikke er betalt. På mødet var der stadig ikke kommet en regning. 

9. Medlemssiturationen:
Der er på dagen 64, som har betalt kontingent. 

10. Tour de Jammerbugt:                                                                                                                                    Per fortalte om, hvad der skal ske på dagen, og vi skal have et møde med campingpladsen inden, så vi ved hvem, som gør hvad.

11. Evt.:                                                                                                                                                                Der skal seddel ud mellem d.23-03 og 25-03

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden