Formandsberetning 2018

Lad mig begynde med at konstatere, at der er mange fordele ved at være en lille forening som vi: Der behøver ikke at være så langt fra tanke til handling – ja, til at det, der i første omgang blot er en idé, faktisk sker og viser sig at være en succes. Nærheden gør, at vi tænker: ”Vi gør det bare!” Det var tilfældet, da Orla på sidste års generalforsamling foreslog, at vi jo kunne lave nogle fællesspisninger hos Sanne nede på havnen – vist nok med den begrundelse, at han så de aftener var fri for at lave mad til Kirsten. Og sandelig: Nu har han kunnet tage Kirsten med ned på havnen til fællesspisning hele fire gange: To gange sidste forår, en gang i efteråret og en gang her i vinter, og hver gang med et deltagerantal på mellem 30 og 40. Konceptet har i den grad vist sig at holde: Skøn, solid mad og et velassorteret kagebord, hyggelig stemning, hvor snakken går, og hvor der iblandt også er tid til en fællessang eller fire eller fem. Ja, i det hele taget er det jo skønt med Sanne på havnen; hendes forretning dernede giver liv ikke kun til havnen, men også til byen, og borgerforeningen møder megen imødekommenhed fra netop caféen.  

For sprogligt at blive i mad-universet så er fællesspisning på Attrup Havnecafé hurtigt blevet en fast ret på Attrup Borgerforenings årsmenu – en menu, der består af mange andre faste retter. Hertil hører de fem grillaftener i løbet af sommeren, hvor dog ikke en eneste i 2017 foregik udendørs. Grunden kender vi alle – en gennemført elendig sommer vejrmæssigt. I sådanne tilfælde er det et privilegium at have adgang til campingpladsens grillhytte, så pølser, bøffer og brød kan syde over kullene, fri for regndråber. En stor tak skal lyde til Attrup Camping og dermed Købmandsgården for lån, ikke kun af hytten, men også lokalet her til andre arrangementer samt for samarbejde om meget andet.

En af hovedretterne på borgerforeningens årsmenu må siges at være Skt. Hans-festen på havnen. Her har vi ikke samme mulighed for at kunne krybe under tag som ved grillaftener, og det kunne vi ellers godt have brugt sidst. En stor udfordring indfandt sig fra vest, i skikkelse af regn og rusk, men trods det oplevede vi alligevel en rigtigt fin tilslutning med i hvert fald 150 gæster på havnen. En fast ingrediens ved festlighederne har tidligere været musik; det blev i 2017 ikke til noget, men som altid fik vi en fin tale med på vejen ind i sommeren, denne gang af Erik Ingerslev fra Jammerbugt Kommunalbestyrelse. Og som altid var de ukuelige vaffelbagere på plads – de, der ikke sådan lader sig gå på af en omgang Herrens vejr; de og havnecaféen var med til at sikre, at havnen summede af liv denne midsommeraften. Tak for det.

Elendigt vejr vil vi vist også forbinde en anden af borgerforeningens hovedretter med, nemlig sommerfesten, i hvert fald dens 2017-udgave. Mens regnen nok engang væltede ned ind imellem, og blæsten havde godt fat i teltdugene – til trods for at vi andet i år i træk var krøbet i læ inde på selve campingpladsen, en vist nok blivende festplads -  hyggede vi os, tæt på 50 deltagere i alt, i den grad til varmen inde i teltene og nød nok en gang spidstegt gris og stort kagebord. Og sandelig om vi ikke vovede at røre ved en endog meget fast tradition, nemlig fodboldkampen, og konverterede den til et rask spil rundbold. Det viste sig være en særdeles god idé, da flere havde lyst til at slå til bolden end til at sparke til den. Næsten alle mand var af telt for dyste med, så rundbold er vist kommet for at blive.

To faste menupunkter, hvor afhængigheden af vejret ikke er så stor, er vore julearrangementer, der selvfølgelig pga. årstiden aldrig er planlagt til udendørs afholdelse. Det drejer sig om julebanko, som i 2017 holdt flyttedag og var rykket en uge frem til d. 1. december og altså dermed fredagen lige inden første søndag i advent. På den vis undgik vi en kollision med Black Fridag, og om det var på grund af det, at vi havde et noget højere deltagerantal end de foregående år, ved vi ikke, men i hvert fald var hver en plads besat ved bankopladerne.  

Få dage inden jul fandt den traditionelle julehygge sted i grillhytten med godter, gløgg, sang og rigelige mængder af små skarpe i alskens afskygninger. Det er rigtigt hyggeligt, at vi her får mulighed for at smage, hvad mange af os hver især pusler med i ”hjemmebrænderiet”.

Når det kommer til udflugter, så skal vi i Attrup Borgerforening ikke beskyldes for på dem at rende langt væk, men det er netop også en af vore målsætninger: At vi besøger destinationer så tæt som muligt på os, så kendskabet til vort skønne område bliver endnu større. Tilbage i 2016 påbegyndte vi en rundrejse i de flydende væskers tegn, om man så må sige: Vi lagde ud med vand ved i maj dette år at besøge rensningsanlægget; vandet blev så om sommeren til vin, ikke i Kana, men hos Glenholm Vingård ovre i Himmerland, og i januar 2017 kunne rejsen så fuldføres ved at sætte procenterne i det flydende en kende op ved et besøg hos Nordisk Brænderi ved Hjortdal. Knap 25 så og smagte dér, og det samme var tilfældet i maj, hvor turen var kommet til øllen, nemlig ved visitten hos Bugtens Bryghus i Bratbjerg. Alle fik et indblik i bryggekunstens forunderlige verden, naturligvis med gode smagsprøver undervejs. Og hvis nogle vil påstå, at dette var lige lovligt meget kun for husarerne, så var der heldigvis på samme ekskursion også tænkt på spindesiden, i bogstaveligste forstand endog, for aftenturen fortsattes nemlig hos Van Broich Mohair, hvilket naturligvis viste sig at være en ulden affære, i ordets bedste betydning. – Og Bratbjerg blev den aften virkelig set, da aftenen endte ved Bratbjergsøerne, hvor kaffen blev nydt – og ja, på den måde kom den drik så også med.

Vi har en tradition for i hvert fald en naturtur om året og helst med Svend Møller Nielsen fra Naturcenter Fosdalen som en fabelagtig guide. Denne holdt vi i 2017 også hjemme, nemlig i Alsbjerg Bakker og kombinerede det i øvrigt med flot fjerkræ hos Anita og Kim på Blushøj, hvor også kaffen og ikke mindst den pragtfulde udsigt blev nydt i allerstørste stil. Skulle nogen have været i tvivl om, at vi bor i et mageløst område, så blev de i hvert fald overbevist denne aften.  

Og om det var, fordi vi var kommet et pænt stykke hjemmefra, at samtlige deltagere kunne rummes i kun to biler, da vi en søndag eftermiddag i september drog uden for kommunens græsner og besøgte Thorup Hede Spejdercenter, tror jeg nu ikke.  – Men i hvert fald gik mange glip en af fin tur til det store område oppe ved Jyske Ås, hvor Knud Erik på hjemmevant facon viste rundt og fortalte, i øvrigt akkompagneret af nogle til tider heftige regnbyger, men det kommer jo nok ikke bag på nogen…  

Listen af aktiviteter og arrangementer indikerer jo, at vi er en lille, aktiv forening, hvor vi kommer hinanden ved, og hvor der støttes op om det planlagte. Det er også det, som vi er kendte for ude i den ”store verden”, men det er ikke nok. Vi må også vise ansigt dér og gør det også gennem flere projekter. Først og fremmest i regi af Liv i By og Skole for hele Skovgårdområdet, forstået som Skovsgård Skoledistrikt, hvor Else sidder med i styregruppen. Alle de projekter og punkter som behandles dér angår måske ikke så meget Attrup alene, men det er godt at være med til at få indflydelse på hele området, også for at huske andre på, at Attrup er en del af dette. De små samfund herude er for små til, at vi hver især holder os helt for os selv. Udvikling må vi stå for i fællesskab. En af arbejdsgrupperne under Liv i By og Skole handler fx om bosætning, og her sidder Per med. I selve styregruppen er der også fokus på bl.a. gadelys, også den her vej på.  

Fra Attrup Bådelaug fik vi i efteråret en invitation til et informationsmøde om Vild med Vand – et koncept, som en del danske havne er en del af, og som påbyder disse at byde på forskellige faciliteter og aktiviteter igennem sejlsæsonen, mod at havnen naturligvis nyder godt af at være med i et sådant netværk. Bådelauget ønsker borgerforeningens deltagelse, og vi har vist interesse for at være med, så meget som vi nu magter det. Bl.a. har vi med bådelauget være inde på et samarbejde om Skt. Hans Aften.  Brian og Kim har siden været med til møde.

Fra kommunen kom der også sidste forår en invitation til at være med i udarbejdelsen af en masterplan for hele fjordområdet i kommunen. Her bød vi på et ”ønske-/drømme-møde” ind med forskelligt, bl.a. at det kunne være ønskværdigt med flere vandrestier i området; vi berørte desuden den evt. placering af flere vindmøller i området – at vi her omkring nok er ved at have taget vores andel af disse. Vi venter nu på udarbejdelsen af masterplanen.   

Hjemme i borgerforeningen har vi også haft blik for fremtiden og går således i bestyrelsen med planer om fremtidige investeringer. Bl.a. arbejder vi nu på at anskaffelsen af en lukket trailer til foreningens telte, både til opbevaring og transport. – En trailer, som også skulle kunne rumme borde og stole, hvis vi hen ad vejen påtænker os at anskaffe os sådanne.  

Der arbejdes imidlertid også på en anden nyanskaffelse, nemlig en kombineret højttaler og afspiller, som bl.a. kan tilsluttes mikrofon, og som kan anvendes ved vore lidt større arrangementer, fx Skt. Hans og sommerfest. Til finansieringen af nyanskaffelser er der søgt efter midler hos forskellige fonde, og foreløbigt er der indløbet et tilsagn fra kommunens KLF-midler på 5.000 kr. til traileren. Her opererer vi i øvrigt med en egenfinansiering på samme beløb.

Men når så alt dette er sagt, så begyndte sidste år jo med generalforsamling, hvor både Brian og Gorm nyvalgtes til bestyrelsen og Kim som suppleant. Hvilken gave har det dog ikke været! I har virkelig knoklet på og været beredvillige, og det skal I have stor tak for. I den forbindelse vil jeg nævne, at Kim har foretaget en sortering af udstyret til teltene og udviklet et opbevaringssystem; det fortæller han om senere. En kæmpe tak til hele bestyrelsen.

Og nu, hvor jeg er i gang med takken, vil jeg naturligvis også gerne sige dette til alle medlemmer, nye som gamle. Tak for jeres støtte til foreningen, både i kraft af medlemskab og den flotte opbakning generelt til arrangementer. Og tak for hjælp med al praktisk, både når vi holder arbejdsdag i byen og gør den forårsklar – det gjorde vi sidste år d. 22. april – når telte skal sættes op eller i øvrigt gennem året. Tak til Henning for juletræ, til Karin og Povl for gran, til Edel for lagerplads og til Råd og Dåd for græsslåning på grunden.  

Jeg begyndte med at sige, at vi er en lille forening. Det er vi også, men når vi kan mestre tæt på 50 husstande som medlemmer og ser på det i forhold til husstande i alt i området, er vi egentligt slet ikke så lille, når det kommer til stykket. Men den lilles effektivitet vil vi søge at holde fast i.

Tak for ordet. 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden