REFERAT AF BESTYRELSESMDE 27. MARTS 2018

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referat af sidste bestyrelsesmøde d. 3. januar og ordinær generalforsamling blev godkendt. 

3. Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:

- Formand: Per Iversen

- Næstformand: Brian Jepsen

- Kasserer: Else Winther Bæk

- Referent: Gorm Gustav Graae

- Øvrigt bestyrelsesmedlem: Kim Christensen

- Suppleant: Birthe Stampe

4. Fra Attrup Bådelaug orienteredes:

"Vild med Vand" er en landsdækkende kampagne. Det vil udmønte sig i en Havnens Dag d. 9. juni med forskellige aktiviteter på Attrup Havn, bl.a. en såkaldt krabbebane. Mere vil blive meddelt i ugebladene. 

5. Forårets aktiviteter:

- Fællesspisning d. 19. april kl. 18.30 i havencaféen. 

- Arbejdsdag d. 21. april kl. 9.30-12.30. 

- Vandretur med Svend Møller Nielsen til Nøddedalen/Aurikeldalen. 

- Skt. Hans Aften d. 23. juni. NN bedes om at holde båltale. 

- Grillaften på legepladsen torsdag d. 30. maj (Gorm tænder op), d. 4. juli (Birthe tænder op) og 17. juli (Brian tænder op). 

- Sommerfest fredag d. 3. august kl. 18.00 på legepladsen. 

6. Bosætning:

Bestyrelsen drøftede forskellige tiltag som bl.a. Tranum, der satser med branding i medierne, men det viser sig at være dyrt.

7. Styregruppen for Liv i By og Skole:

- Der blev drøftet lejeboliger i Skovsgård; der har været to møder.

8. Højttaler og trailer:

- En højttaler vil formentlig koste omkring 7.800 kr, en lukket trailer omkring 23.000 kr. 

- Alle håber på penge fra diverse puljer og fonde. 

9. Evt.:

- Nyt møde holdes hos Birthe d. 23. maj. 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden