BESTYRELSESMØDE D. 23. MAJ 2018 HOS BIRTHE PÅ ATTRUPVEJ 

Dagsorden:

1. Dagsorden godkendt

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde, godkendt

3. Evaluering af arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde.
- Fællesspisning på Attrup Havnecafé 19. april 27 personer deltog. Lidt utilfredshed med, at man skal købe vand, og at der bliver ryddet borde, før folk er færdige etc. 
Alternativ til fællesspisning: Alle har noget med til fælles ta’-selvbord. Men så bryder man med Sanne.
- Arbejdsdag 21. april – 10 medlemmer deltog
- Naturtur 9. maj – en meget god aften, godt vejr, ca 20 deltagere. Næste år måske tur til pumpestationen og dæmningen?

4. Planlægning af kommende arrangementer:
- Hejsning af Vandsikkert flag 5. juni? Kl 11 - Arendse ?? til Bodil og Kim. Borgm. Gade kommer - hvem er ”baglandet”? ”støtte op om” – skal det sættes på facebook? Bodil og andre vil bade på dagen.
- Havnens Dag 9. juni? - Vild med Vand – Sanne er bakket ud af Havnens Dag. Bådlauget er primus motor sammen med komm’s havnefolk. Der skal være orkester, hoppeborg. Kan der lejes telte? Det kan vi godt uden betaling. Vi skal nok hjælpe med at sætte dem op. Så har vi også givet et bidrag. Vi vil gerne have godt samarbejde med havnens folk, både kommunale og bådlauget.
Vi tager en samtale med Sanne, også om Skt. Hans. Også jvnf. Pkt. 3 (a) – det gør Birthe & Else.
- Skt. Hans 23. juni – ikke hørt fra Kirsten Gitz ang båltale. Folmer? Tina Riisager (leder Poststræde 2)? Tale udfra vinklen udvikl.hæmmede / sociale virksomheder. – Telte op på græsset om formiddagen kl 10. Vores bænke-borde derned. 3 borde fra Kim. – Vaffelhold skal samles. Flere involveres. Er der nogle damer som kan få ”ejerskab” til opgaven? – Musik? ”Blegebrønde Proptrækkerkor”? ”Kaffelatte” (kor) + fællessang. Petra og Per? – Musikanlægget skal købes inden. Per hører Petra. Anlæggets musik bagefter. – Annonce skal i 14 juni for at være i d. 19. (2000 kr) – bålet tændes kl 20:00, (KE + Brian)

5. Grunden – herunder fortov.   
- Brian, Kim tager gift + brænding, KE, Per, Gorm tager kanter.

6. Projekt højttaler /PA anlæg. 
Højttaleren skal kunne råbe et større publ. op. Mikrofon, har Per. 7.800,00. Pengene fra SE (SydEnergi) er til rådighed 31.05.

7. Projekt lukket trailer. 
Landdistriktsmidler 5000 + 5000 i egenbetaling) vi fik 18.000 af SparV Fonden – husk reklamer på traileren. Brenderup 1000 kg m bremser, 260 x 155 bundmål. 31.190. uden bremser 22.990. Det skal være en med bremser.

8. Forslag til arrangementer i sensommeren og efteråret. Dette punkt blev udskudt til næste møde.
- Naturbruget Tranum
- ”Museet” hos Inge og Jens Evald Klitgaard på Søndergaard.

9. Evt. – Ikke noget.
 
Næste møde hos Gorm d. 5. juli 19.30

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden