Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018 afholdt den 23. februar 2018.

Inden generalforsamlingen samledes deltagerne til fællesspisning kl. 18.30. Menu: Vildsvinegryde med kartofler, ris, salat waldorf og rødkålssalat.

Dagsorden for generalforsamlingen.

1. Velkomst – herunder valg af dirigent og referent.

Formand Per Iversen bød forsamlingen velkommen. Torben Iversen blev vagt til dirigent. Knud Erik Bæk valgt som referent.

2. Årsberetning.

Indsættes.

3. Regnskab.

Regnskabet viste udgifter på 16.488,24 kr. og indtægter på 19.620,00 kr. Dermed er der et likviditetsoverskud for 2017 på 3.132,76 kr., og beholdningen var pr. 31/12 2017 11.117,38 kr.

Regnskabet godkendt af revisorer og generalforsamlingen. 

4. Valg til bestyrelsen

Valgt til bestyrelsen blev Per Iversen og Kim Christensen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Else Winther Bæk, Brian Jepsen og Gorm Graae. 

- valg som suppleant blev Birte Stampe.

5. Valg af revisorer – på valg er Orla Poulsen og Hanne Odgaard Iversen.

Genvalgt.

6. Forslag fra generalsamlingen til nye arrangementer og projekter.

Udflugter til politihundeskolen, nyt førstehjælpskursus. 

7. Evt. – Herunder at borgerforeningens fælled ude på engene udlejes igen.

Angående fælleden ingen afgørelse på generalforsamlingen.

Der blev orienteret om det nye kasse-/sorteringssystem for foreningens partytelte.

Torben Iversen orienterede fra Attrup Vandværk om dennes hjemmeside som hedder; Attrup Vandværk anno 1986.

Med venlig hilsen

Knud Erik Bæk.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden