3. januar 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I ATTRUP BORGERFORENING, ONSDAG D. 3. JANUAR 2018 HOS PER.

Til stede: Else, Brian, Kim, Gorm og Per.

1. Godkendelse af dagsorden.

- Under evt. tages ’Nye tanker med’.

2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde 1/9 og 3/11.

- Godkendt.

- Supplerende: Af hensyn til opkrævning af leje bør det evt. aftales med Torben, at han giver kassereren besked, når teltene udlejes.

- Supplerende: Der er stadig plan om renovering af grillrist.

3. Evaluering af arrangementer siden sidst.

- Fællesspisning er meget populært med flot tilslutning.

- Julebanko havde fin tilslutning med 37 deltagere. Vi holder fast i 15 kr. pr. plade. Fint med ekstra præmier og dermed med mulighed for ekstra spil. Det var ligeledes godt at rykke arrangementet en uge frem; næste år bør det være 30/11. Lille underskud, men intet i forhold til sidste år.

- Julehygge fint besøgt med lidt over 20 deltagere.

4. Kommende arrangement.

- Fællesspisning: Det begynder kl. 18.30. Vi satser på tilmelding senest d. 15. januar til Else. Også fællessang denne gang. Kim byder velkommen.

5. Planlægning af generalforsamling.

- Vi fastsætter den til fredag 23/2 kl. 18.30.

- Else spørger Torben, om han vil lave mad igen.

- Per spørger campingpladsen, om vi kan være dér og om salg af øl, vand og vin. – Else henter nøgle.

- Indkaldelse ude senest 9/2. Tilmelding senest 18/2 til Else og Per. Vi skriver på invitationen, om nogen har lyst til at bage.

- Brian står for kartofler, Kim for ris og Else for waldorfsalat.

- Foto fra året vises; Per sørger for projektor.

- Per modtager genvalg, og Kim stiller gerne op (vi skriver begge dele på indkaldelsen). Forslag til suppleant: Birthe Stampe.

- Der bør berettes om planer om trailer og musik-/lydanlæg samt om det nye sorteringssystem ved teltene.

- Vi opkræver kontingent, som vi plejer.

6. Investeringer.

- Lukket trailer: Brian holder øje med salg af trailere på internettet. Jammerbugt Kommunes KFL-midler har givet 5.000 kr. til projektet. Vi fletter en ansøgning sammen til Sparekassen Vendsyssels Fond inden 10/2.

- Lyd-/musikanlæg: Else låner af Bodil et lydanlæg til afprøvning. Kim ansøger Nyfors SE 1/3, og Brian og Kim holder øje med salg af anlæg.

8. Kursus i førstehjælp.

- Vi hører Kaja, Karin og Povl ad, om det mon evt. kan gøres ligesom sidst, og om Kaja evt. vil stå for det.

9. Vild med vand.

Orientering om projektet, som Attrup Bådelaug påtænker at gå med i og gerne delvis vil have vores medvirken i.

10. Evt. 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden