6. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2017

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidst (har du sendt det ud, Gorm?) 
2. Evaluering af arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde. 
3. Skt. Hans - annoncering, vaffelsalg, musik osv. 
4. Sommerfest.
5. Arrangementer i sensommeren/efteråret. 
6. Planter i kummer. 
7. Orientering om masterplan for Limfjordsområdet (herunder drømmesnak).
8. Evt. 

1. Referatet godkendt. Det var ikke sendt til alle, Gorms fejl.

2. Evaluering af aktiviteter

 1. Godt fremmøde ved fællesspisninger i Attrup Havnecafé. Fortsætter i efteråret og vinteren.
 2. Arb.dag 22 april, 10-15 fremmødte, der blev gjort meget. Godt at tårnet på legepladsen blev repareret.
 3. Bugtens Bryghus – en god oplevelse. Der var trang plads, men det var interessant at se så meget øl der kan brygges på så lille plads.
 4. Natur & Høns. Svend kom lidt sent og var selv overrasket over at have glemt aftalen, men det var en god og sov oplevelse at vandre rundt med ham som naturguide. Vi fik syn for sagn om at vi har mange forskellige arter af Planteriget i vores område. Besøget hos Kim og Anita gav os indblik i hønsenes forunderlige verden, når man holder dem på ekspert-hobby plan. Særlig silkehønsene var en overraskelse for folk der bedst kender til høns via spisning af æg. Forsamlingslokalet ovenpå med udsigt over Fjorden glædede os også.

3. Sankt Hans aften. Sanne fra Attrup Havnecafé er helt med på maden, mens borgerforeningen sørger for vaffelsalg.

 1. En plan B drøftedes, telte op og borde og bænke fra cafeens terrasse.
 2. Annonce deles med cafeen (14-1500 kr). Per står for gave til taleren og musikken, som er noget eventuel. Det vides ikke rigtig om der er nogen ledige til at betale.
 3. Der spises fra kl 19:30
 4. Vafler sælges fra 19:30 – Else er organisator for flere sælgere.
 5. kl 20:00 bålet tændes og taleren taler. PA anlæg til taleren? Per?
 6. Eventuel musik kl 19:30 – har de eget anlæg med?

4. Sommerfest. (planlægges i detaljer ved møde efter Skt. Hans d. 12 juli hos Brian).

 1. Mad. Kim spørger Jan Møller Madsen om gris og pris, NN om tilbehør, ca 50 mennesker. En pris på 4000 er ok.
 2. Telte opsættes dagen før kl 17:30 som plejer. Kim låner os gerne klapborde (og stole?) fra sin gildestue – gerne også til Skt. Hans hvis det bliver nødvendigt.

5. Sensommer og efterår. Forslag.

 1. Rundvisning på Thorup Hede spejdercenter v/K.E. Bæk, tidligere centerleder.
 2. Grill på legepladsen, 15. og 30. august kl 18:30.
 3. Oldtidsvejen v. Skræm, vandretur, Berit Johnsen fortæller.

6. Planter i kummer. Står vist udmærket.

7. Masterplan – drømmesnak. Per var til møde med kommunens VÆKST-folk. Han forelagde dem de tanker og ideer, som vi har:

8. Færdselsmuligheder for ikke-motoriseret trafik (undtagen el-cykler) langs Limfjorden og bakkelandet rundt må være en oplagt mulighed for at fremme områdets værdi både for beboere og naturturisme. Tænk at cykle / vandre fra Haverslev til Øland, langs med fjorden og dæmningerne.

Der bør være områder der friholdes for fremtidig opstilling af vindmøller. Fristelsen er stor i dette vindblæste landskab. Arbejd for at debatten om møller og vindenergi kommer før de store økonomiske kræfter er gået i gang. De har en tendens til at få ret, når de først har plantet penge i projekterne. 

En fælles politik mellem kommunen og landsbyrådene /borgerforeningerne om huses og ejendommes tilstand og facader, om urimeligt forfald og eventuelle støttemuligheder. Det er et vanskeligt område, fordi det nok inkluderer landsdækkende love og regler, men landsbyerne og deres områder er stærkt følsomme overfor bl.a. æstetiske tilstande. Det drejer sig om at kunne tiltrække eventuelle kunder fra byerne og deres oplande til at bosætte sig. 

Til dette sidste punkt korrigerede Kim rettelig formuleringen til at det ikke skal være en æstetisk rettesnor for, hvordan huse og ejendomme skal se ud i vores område. Der skal være plads til forskelligheder. Men en slags laveste tærskel, men henblik på ikke at skræmme folk og mulige købere væk. De hedengangne Møllegården midt i byen, der stod som ruin i mange år er skrækeksemplet.

Nyt bestyrelsesmøde 12 juli kl 19:00 hos Brian, Aggersundvej 25.

Husk: Råd & Dåd har ’Høstdag’ den første lørdag i september.

Vi er ca 50 husstande i Attrup Borgerforening.

Vi fik kaffe, ostemad og jordbærkage. Et hyggeligt og godt møde.

Referat: Gorm 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden