Bestyrelsesmøde i A. B. d.1.6.2015

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Evaluering af arrangementer. Arbejdsdag forløb planmæssigt trods regnvejr. Der var ca 15 til kaffe og arbejde. Turen til Fosdalen var en frisk og god tur med kaffe på Naturcenteret. Der var 7 deltagere.  Per og Kaja tager med til Rensningsanlægget d. 10.6.

3.Sct. Hans aften. Vi starter kl 19. Musikalsk underholdning ved Caffe Latte kl 19.15. Ida Larsen holder båltale kl 19.30. Der bages og sælges vafler a 10 kr. 

4. Hjertestarter. Intet nyt.

5. Ny grill og bålsted.  Grill til bålsted er bestilt. Den er ikke leveret men Per arbejder på sagen. Ny grill vil vi prøve at bygge op selv med leca-blokke, cement + jernrør.

6. Havnecafèen. Else refererede fra møde om Projekt Havnecafè. Der åbnes op til Sct. Hans i Attrup Havnecafè. Der ansættes en tovholder i 3 mdr. Grundlovsdag er der inviteret til orienteringsmøde og arbejdsdag på havnen, hvor cafèen gøres åbningsklar og hvor frivillige fra lokalområdet kan skrive sig på til at hjælpe til. Der vil blive bl.a. blive solgt sandwich, tærter m salat, kaffe, kage, drikkevarer, is  samt en havnegryde fra hotellet. Alle glæder sig over det gode initiativ. Jammerbugt Kommune giver penge til inventar.

7. Sommerfest. Sommerfesten er planlagt til fredag d. 31.7. Der skal sættes telte op torsdag sidst på dagen. Else kontakter Henning ang.  grillgris + tilbehør. Møde desangående senere.

8. Udflugter efter sommerferien. Travbane d. 19. 9. Else følger op på tur til Glenholm.

9. Evt.

Kaja 0g Karin luger hæk tirsdag d.9.6. kl 19.  

Næste B. møde tirsdag d. 7.7. kl. 19. hos Tina

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden