Referat af bestyrelsesmøde d. 23-5 2016.

Tilstede var Per, Else, Kaja og Jette. Hans var forhindret.

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde.

     Referatet blev godkendt.

2.  Evaluering af arrangementer.

     Stor fremmøde ved indvielse af hjertestarter. (ca. 22 )

     Stor deltagelse til førstehjælpskursus. ( 11 personer)

     Arbejdsdagen, ikke så stort fremmøde som andre år, men alt blev nået. Obs. på dato næste år.

     Stort fremmøde hos Helle og Elo. Evt. kig ind hos Helle og Elo i anledning af weekendtræf med veteranbiler.

3.  Status på grill-situationen.

     Knud Erik ringer til Pro-Con Stål. I nødstilfælde sætte Per sin kugle-grill frem.

4.  Lugning af hæk.

     Hækken er vokset meget. Knud Erik tager en tur med buskrydderen og sprøjter mod ukrudt. Kaja kontakter Tina ang. omlægning af fortov

     Per og Else ordner valnøddetræ.

5.  Panlægning af Skt. Hans.

     Taler, Helle Bak Andreasen, kl. 20.00.

     Musik, Hans og John spiller fra kl. 19.30, og igen efter talen.

     Else sørger for dej til vafler og samler bagehold, aftaler med Lindhart ang. strøm, og ordner borde og duge.

     Kaja kontakter Tina ang. heksen, og indkøber “pap-sager” og gave til taler.

     Arne og Knud Erik tænder bålet.

6.  Tudsetur med Svend.

     Ude hos Karin er der tudser og slørugle i haven, så turen går nok til dem.

     Vandsikker flag, afventer tidspunkt.

     Badebro sættes op 27-5, om eftermiddagen.

7.  Havnecafeen.

     Kokken stoppede efter korttid, så det er kommet en ny, Ditte Werner. 4 damer i arbejdsprøvning.

     Næste bestyrelsesmøde 1. Juli, kl. 9.30 hos Else.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden