Referart af generalforsamling i Attrup Borgerforening 12. februar 2016.

Generalforsamling startede med fællesspis kl. 18.30.

Dagsorden for generalforsamlingen

Velkomst – herunder valg af dirigent og referent.

Formanden Per Iversen bød alle deltagerne velkommen. Hans M. Andersen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen. Referent Knud Eri Bæk.

Årsberetning.

Formanden Per Iversen aflagde beretning for det forgangne år. Beretningen indsats under referatet.

Regnskab.

Kasseren Kaja Thorhauge aflagde regnskab 2015. Indtægter kr. 24.798,00. Udgifter kr. 35.674,61. Kassebeholdning kr. 2.709,69.

Valg til bestyrelsen

- på valg er Karin Christoffersen og Per Iversen. Karin modtager ikke genvalg. Per modtager genvalg.

Valg til bestyrelsen blev, Per Iversen og Hans M. Andersen.

- øvrige bestyrelsesmedlemmer er Kaja Thorhauge, Else Winther Bæk og Jette Normann Christensen. 

- valg af suppleanter.

Arne Normann.

Valg af revisorer – på valg er Orla Poulsen og Frank Larsen.

Orla er genvalgt. Hanne Odgaard er nyvalgt.

Forslag fra generalsamlingen til nye arrangementer og projekter.

Bestyrelsen vil gerne have lavet nye kasser til telte inkl. stænger. Forslag om flere loppemarkeder på havnen i løbet af året. Gentagelse og evt. mere end 1 gang årligt.

Evt. – herunder at borgerforeningens fælled ude på engene udlejes igen.

Else Bæk orienterede efter aftale om Cafeens arbejde i efteråret og orienterede ligeledes om fremtidig tiltag på cafeen. Lej af telte, kr. 250 pr. stk. og hvis alle tre lejes kr. 500.

Efter mødet blev der serveres kaffe og kage, og traditionen tro bliv der vist diasshow med billeder fra året der er gået.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden