Bestyrelsesmøde torsdag d. 17-3, hos Kaja.

Tilstede var Per, Else, Kaja, hans og Jette.

Referatet blev godkendt.

1. Konstituering:

    Formand Per Iversen

    Næstformand Else Winther Bæk

    Kasserer Kaja Thorhauge

    Sekretær Jette Normann

    Ad hoc Hans Melgaard Andersen

2. Evaluering af generalforsamlingen – herunder seneste medlemstal.

Maden smagte godt, men måske skulle vi bede Torben om at lave ragout til næste år. (Forudsat han vil lave mad til os igen.)

40 husstande er medlemmer. Der blev snakket om, hvad vi kan gøre for at få flere medlemmer. Evt. personlig henvendelse ved uddeling af sedler/ invitationer. Der skal fremover bruges farvet papir ved uddeling af sedler. (Indkøbes af bestyrelsen.)

3. 4 timers førstehjælpskursus.

Kaja pointerede, at man skal have egen E-mail adresse, da kursusbevis bliver sendt direkte via mail. Kurset er planlagt til d. 20. april, på campingpladsen. Øl og vand kan købes i pausen. Tilmelding til Kaja pr. mail.

4. Arbejdsdagen.

Arbejdsdagen bliver lørdag d. 23. april, kl. 10.00.

Opgaver: Maling af krukker, Opsætning af byskilt, Lugning af hæk, Hegn ved boldbanen, Bord-bænkesæt sættes ud

Else sørger for rundstykker, hver især sørger for kaffe.

Grill-aftner.

Tirsdag d. 7. juni kl. 18.30, Kaja tænder op

Onsdag d. 6. juli kl. 18.30, Else tænder op

Torsdag d. 21. juli kl. 18.30, Per tænder op

Torsdag d. 18. august kl. 18.30, Jette tænder op

Onsdag d. 31. august kl. 18.30, Hans tænder op

Sankt Hans aften d. 23 juni på havnen.

Hejsning af Vandsikker flag d. 28. maj på havnen, Jette repræsenterer.

Sommerfest d. 5. august.

med Svend Møller Nielsen ultimo september.

Forslag om snapsetur til Anders Bilgram primo september, tur til Elo Meincke, svampetur

Havetur, Kaja undersøger nærmere. Tur til Kokkedal slot.

5. Underholdning til Sankt Hans - foreslag:

    Hans og John

    Skovspillere

    Sing4Joy.

6. Krukkevagt.

    Uge 19 – 20 Kaja, 21 – 22 Per, 23 – 24 Else, 25 – 26 Hans, 27 – 28 Jette,   

     29 –30 Kaja, 31 –32 Per, 33 –34 Else, 35 –36 Hans, 37 –38 Jette.

    Forårsplantning lørdag d. 19-3.

7. Ny hjemmeside og ny Facebook side.

Kaja laver ny og bedre og billigere hjemmeside.

Facebook-siden laves om fra lukket til åben gruppe. Per er F.B ansvarlig.

8. Else orienterede om møde på hotellet. Konto for Liv i skole og by er ikke aktuel.

9. Else orienterede om Havnecafeen:  Tina går på barsel. Der er 4 i arbejdsprøvning fra kommunen. Else, Per m. fl. er frivillige, der ønskes mange flere frivillige.

10. Evt.

Kommunens nedrivningspulje. Der er kommet en forespørgsel, om Attrup Borgerforening vil kontakte kommunen ang. nedrivning af hus på Erik Bannersvej.

Bestyrelsen besluttede, at alle spørgsmål vedr. puljen ligger uden for bestyrelsens anliggender.

Næste bestyrelsesmøde d. 23. maj hos Jette.

Referent Jette.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden