Referat fra bestyrelsesmøde i Attrup Borgerforening d. 2-1 2017, hos Kaja.

Tilstede var Per, Else, Kaja og Jette. Hans var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

    Referatet blev godkendt.

2. Evaluering af Kokkedaltur, julebanko og julehygge.

Kokkedaltur: Mange mennesker, hyggelig tur.

Julebanko: Ikke så mange mennesker, måske pga. Black Friday. Vi må prøve at flytte til en anden dato. Evt. fredag d. 1-12 2107. Økonomisk er det ikke nogen god forretning for Borgerforeningen. Prisen på plader sættes evt op til 15,-.

Julehygge: Kæmpe succes, hele grillhytten var fyldt.

3. Tur til Nordisk Brænderi.

    Foreløbigt 5-6 tilmeldinger, Per sætte reminder på FB.

4. Generalforsamling.

Generalforsamling d. 10-2 2017 på campingpladsen. 

Per laver dagsorden, den skal være delt ud senest d. 27-1.

5. Opkrævning af kontingent.

Else: Attrupvej, Udsigten + div.

Kaja: Alsbjegvej, Blushøj + div.

Per: Kokkedalsvej + Canada

Jette: Erik Bannersvej

6. Bestyrelsen.

    På valg er Kaja og Jette.

7. Bosætning.

    Per orienterede om arbejdsgruppen under Liv i By og Skole, der arbejder med netportal.

8. Evt.

    Ingen emner til evt.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden