Referat af bestyrelsesmøde hos Else Winther Bæk.

Til stede var: Else, Per, Brian, Kim og Gorm. 

En ny bestyrelse mødtes og havde et hyggeligt møde. 

1. Referat af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

2. Den ny bestyrelse efter generalforsamlingen konstituerede sig som følger: 

Formand: Per Iversen

Næstformand: Brian Jepsen

Kasserer: Else Winther Bæk

Sekretær: Gorm Graae

Øvrige medlemmer: Hans Melgaard Andersen og Kim Christensen (suppl.)

3. Liste over mailadresser til hjemmeside: Per og Gorm (Kaja kan hjælpe lidt). 

4. Evaluering af turen til Nordisk Brænderi: Den vurderes som god, men der var lidt kritik af modtagelsen og forberedelsen. 

5. Referat af generalforsamling blev godkendt. Næste gang skal vi søge hjælp til det praktiske i god tid før mødet. 

6. Forårets program: 

- Fællesspisning på Attrup Havnecafé holdes torsdag d. 16. marts (er afholdt, 40 deltagere, en god aften) og 25. april. 

- Derefter bliver det grillaftener kl. 18.30, der tændes op 17.00-17.30: 13. juni Else, 5.juli Brian, 20. juli Kim

- Mandag d. 15. maj tur til Bratbjerg til Bugtens Bryghus samt mohairgeder. Borgerforeningen sørger for kaffe og kage. 

- Tirsdag d. 30. maj: Naturtur med Svend fra Fosdalens Naturcenter i Alsbjerg Bakker samt kaffe og besigtige høns hos Kim og Anita bagefter. 

- Arbejdsdag med medlemmer: Lørdag d. 22. april kl. 10.30. Der skal bl.a. males blomsterkummer, bordplankesæt, legeplads efterses, grill efterses. 

- Smykkeaften med Dorthe Rødtnes udsattes til efteråret. 

- Sommerfesten: 4. august - der ryddes op og telte pakkes ned lørdag. 

7. Else og Per orienterede om Nørrekær Enge Vindmølleforening. Der lægges op til et samarbejde mellem flere borgerforeninger over for vindmølleprojektet med henblik på at få bedst indflydelse. 

8. Orientering om "Liv i By og Skole".

9. Orientering om turismeprojekt. 

10. Næste bestyrelsesmøde d. 6. juni kl. 19.00 hos Per Iversen. 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden